przetrwanie w mieście

ZASADY PRZETRWANIA W WARUNKACH MIEJSKICH.

Jak się chronić w warunkach wysoko zurbanizowanych. Głównymi wyzwaniami dla przetrwania w mieście będzie ograniczoność przestrzeni oraz duża ilość ludzi. Istotnie wzrasta ryzyko utraty przynajmniej części zapasów oraz niebezpieczeństwo pochodzące od innych ludzi będących w podobnej sytuacji jak my. Gdy nadejdzie katastrofa wiele osób zwróci się przeciwko nam w akcie desperacji. Ale na taki stan rzeczy powinniśmy być gotowi.
Czytaj dalej

COPYRIGHT 2021