Najnowsze wpisy

PLECAK EWAKUACYJNY.

Gotowość do ewakuacji w ciągu sekund. Plecak ewakuacyjny, to rodzaj torby, której zawartość powinna zapewnić człowiekowi przeżycie przez około 3 doby. Jest on wcześniej przygotowany, czyli odpowiednio zapakowany i przechowywany w bezpiecznym ale łatwo dostępnym miejscu.

czytaj więcej »

LATARKI CZOŁÓWKI.

Latarki, popularnie nazywane czołówkami są przeznaczone do umieszczenia na powierzchni czoła lub ewentualnie na kaskach mocowanych przy pomocy paska. Aby oświetlić teren nie musimy takich latarek trzymać w rękach, co czyni je niezwykle przydatnymi.

czytaj więcej »

GRUPY PRZETRWANIA.

Więź łącząca członków grupy mających ten sam cel i wzajemne zrozumienie istotnie zwiększa szansę przeżycia w czasie kryzysu. Ta więź sprawia, że jej członkowie dogłębnie akceptujący zasadę wspólnoty celów i wzajemnego zrozumienia dzięki wspólnej organizacji i pracy mogą zapewnić sobie znacznie więcej korzyści niż tak zwany „samotny wilk”.

czytaj więcej »

ZASADY PRZETRWANIA W WARUNKACH MIEJSKICH.

Jak się chronić w warunkach wysoko zurbanizowanych. Głównymi wyzwaniami dla przetrwania w mieście będzie ograniczoność przestrzeni oraz duża ilość ludzi. Istotnie wzrasta ryzyko utraty przynajmniej części zapasów oraz niebezpieczeństwo pochodzące od innych ludzi będących w podobnej sytuacji jak my. Gdy nadejdzie katastrofa wiele osób zwróci się przeciwko nam w akcie desperacji. Ale na taki stan rzeczy powinniśmy być gotowi.

czytaj więcej »

WYPOSAŻENIE NA KEMPING.

Przebywanie na kempingu jako doskonały trening przed poważniejszymi zadaniami survivalowymi. Abyśmy takie biwakowania wspominali miło i efektywnie na nich wypoczęli musimy się odpowiednio przygotować. Nie jest to takie beztroskie i łatwe jak sobie wyobrażamy czasami słuchając czyichś opowieści lub oglądając filmy. Bywa że popełnione przez nas błędy w przygotowaniach mogą nieść za sobą niebezpieczeństwo.

czytaj więcej »

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DOMU.

Co robić, gdy istnieje podwyższone ryzyko, że nasze domy mogą być w niebezpieczeństwie? Świat się zmienia. Coraz częściej obserwujemy luzowanie więzów społecznych oraz obecność w naszych okolicach osób obcych. Nikogo nie oskarżając z osobna, ale ten stan rzeczy podwyższa ryzyko, że nasze domy mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Dlatego poważnie musimy rozważyć podjęcie dodatkowych działań które mogą poprawić bezpieczeństwo naszych miejsc zamieszkania.

czytaj więcej »

JAK UCZYNIĆ SCHRONIENIE BEZPIECZNYM.

Działania, dzięki którym możemy przetrwać długi czas żyjąc w miarę normalnie. W przypadku poważnej katastrofy miliony ludzi będzie zmuszonych opuścić swoje domy i znaleźć inne bezpieczne miejsce do życia. Należy sobie jednoznacznie zdać sprawę z tego, że jeżeli nie przygotujemy wcześniej swojego bezpiecznego miejsca na czas nadzwyczajny, to zostaniemy uchodźcami. Uchodźcami wędrującymi z masami ludzi walczącymi o wszelkie zasoby, jakie będziemy w desperacji poszukiwać.

czytaj więcej »

COPYRIGHT 2021