NAJPEWNIEJSZY SPOSÓB SKUTECZNEJ EWAKUACJI.

ORGANIZACJA BEZPIECZNEGO MIEJSCA POBYTU.

W przypadku poważnej katastrofy miliony ludzi będzie zmuszonych opuścić swoje domy i znaleźć inne bezpieczne miejsce do życia. Należy sobie jednoznacznie zdać sprawę z tego, że jeżeli wcześniej nie przygotujemy bezpiecznego miejsca na czas nadzwyczajny, to zostaniemy uchodźcami. Uchodźcami wędrującymi z masami ludzi walczącymi o wszelkie zasoby, jakie będziemy w desperacji poszukiwać. Miejmy nadzieję, że nigdy nie dojdzie do takiej katastrofy, ale jeżeli jednak, to bądźmy na nią przygotowani organizując nasze bezpieczne miejsce przetrwania już teraz.

Zdjęcie z bazy wydawcy witryny

DOM NA CZAS KRYZYSU.

Więcej niż jedna bezpieczna lokalizacja.

Nie wystarczy mieć przygotowaną tylko jedną lokalizację bezpiecznego miejsca przetrwania. Powinno ich być więcej.

Oto dlaczego.
Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jakiego typu katastrofa lub stan nadzwyczajny się wydarzy. Możemy jedynie domyślać się najbardziej prawdopodobnych zagrożeń oraz ich specyfiki. Niestety, ale może się tak okazać, że nasza główna lokalizacja bezpiecznego miejsca będzie znajdować się w obszarze objętym katastrofą. Z tego powodu korzystanie z niej nie będzie ani racjonalne ani możliwe. Dlatego tak ważną rzeczą jest posiadanie zapasowej lokalizacji bezpiecznego miejsca przetrwania, która znajduje się daleko od tej głównej, a także posiadającej różne sposoby dotarcia do niej.

Kadr z filmu This $70,000 Ammo Bunker makes a great Pew Pew Vault zrealizowanego prez Survival Shelters

DOM NA CZAS KRYZYSU.

Dostępność.

Możemy mieć najlepiej przygotowane bezpieczne miejsce schronienia, ale będzie one bezużyteczne, jeżeli zostaną odcięte drogi dotarcia do niej. Powodem mogą być blokady dróg lub właśnie to, że znajduję się ono na obszarze objętym katastrofą. Praktyka survivalowa wskazuje, że dobrym sposobem ustalania lokalizacji bezpiecznego miejsca przetrwania jest usytuowanie go w takiej odległości, na której pokonanie potrzebujemy jednego pełnego baku paliwa pojazdu, którym się poruszamy. Inną zasadą survivalową w tym obszarze jest to, aby do tego miejsca prowadziły przynajmniej 3 różne drogi dojazdowe. Na przykład droga główna, drogi alternatywne uwzględniające odcinki przez lasy oraz małe miejscowości.

Kadr z filmu Wikiup Shelter Build Snow Storm, Forest Camp Winter Bushcraft zrealizowanego przez Native Survival and Bushcraft

DOM NA CZAS KRYZYSU.

Odosobnienie.

Kadr z filmu Finishing out a $500,000 Luxury PLATINUM SERIES Doomsday Bunker zreazlizowanego przez Atlas Survival Shelters

Najlepiej, gdy nasze docelowe, bezpieczne miejsce ewakuacji znajduje się w odosobnieniu, gdzie w razie czego będzie jak najmniej ludzi. Niestety, ale musimy pamiętać, że kiedy nastąpi niespodziewane zdarzenie typu  katastrofa, nie będziemy jedynymi, którzy się ewakuują. Wiele miejsc, które w zwykłym czasie wydają się odległe zostanie opanowanych przez szukających bezpieczeństwa uciekinierów .

Dlatego przed decyzją o wyborze bezpiecznego lokum przeprowadźmy dobrą analizę, czy aby nie za dużo osób chce dokonać takiego samego wyboru, jak my.

DOM NA CZAS KRYZYSU.

Znajomość miejsca.

Kadr z filmu Finishing out a $500,000 Luxury PLATINUM SERIES Doomsday Bunker zreazlizowanego przez Atlas Survival Shelters

Jest to element niezmiernie ważny. Od naszej wiedzy, gdzie znajduje się rzeka, źródło, gdzie wypasają się na przykład sarny, gdzie rosną grzyby, gdzie są jaskinie, może stare bunkry i tak dalej, w skrajnych sytuacjach zależeć może nasze życie.

Jeśli nie znasz okolicy, nie jest ona dla ciebie bezpieczna. Wybierz znaną Ci lokalizację bezpiecznego miejsca lub poświęć trochę czasu, aby je poznać.

DOM NA CZAS KRYZYSU.

Dostęp do wody.

Jak wiadomo, bez wody można przeżyć najwyżej 3 dni. Potrzebna jest też do higieny, przyrządzania posiłków, uprawy roślin. Dlatego też, jeżeli to możliwe powinno się szukać bezpiecznego miejsca, skąd  przynajmniej w niedalekiej odległości będzie znajdowało się jezioro, rzeka, studnia, woda źródlana. 

Kadr z filmu Bug Out Survival Shelter zrealizowanego przez Kevin Coy

DOM NA CZAS KRYZYSU.

Jak rozumieć schronienie.

Kadr z filmu Backyard Underground Bunker TourUpdate 5 years on zrealizowanego przez colifunze
Kadr z filmu Backyard Underground Bunker TourUpdate 5 years on zrealizowanego przez colifunze

Mówiąc o schronieniu mamy na myśli zazwyczaj dwie rzeczy.

 • Albo zakupioną nieruchomość w której po prostu się mieszka, korzystając z przygotowanych zapasów na bieżąco uzupełniając te zapasy lub odżywiając się towarami pochodzącymi z własnych upraw lub polowań. Jest ono przygotowane na dłuższy pobyt.
 • Bądź też schronienie rozumiemy jako miejsce na pustkowiu na przykład w lesie, w którym przebywamy do momentu aż nie zaistnieją warunki pozwalające na powrót do miejsca zamieszkania lub miejsca wyżej omówionego. Zazwyczaj zakłada się że będzie to krótki okres, oparty na zasobach które mamy ze sobą na przykład w plecaku ewakuacyjnym. Jednak przy nabyciu niektórych umiejętności przetrwania na świeżym powietrzu możemy w dziczy żyć niemal w nieskończoność. Tworzymy wtedy własne schronienie ratunkowe pokryte plandeką. Schronienie nie musi być luksusowe. Powinno być w stanie przede wszystkim zapewniać ochronę przed różnymi warunkami pogodowymi i utrzymywać ciepło. Oczywiście należy także posiąść umiejętności zdobywania pożywienia.

DOM NA CZAS KRYZYSU.

Żywność i samowystarczalność.

Kadr z filmu Backyard Underground Bunker TourUpdate 5 years on zrealizowanego przez colifunze

Góry mogą stanowić świetną lokalizację dla bezpiecznego schronienia. Ale niestety, ziemia może nie być odpowiednia do uprawy. W takim przypadku jednymi z bardzo istotnych elementów warunkujących przeżycie będzie nabycie umiejętności łowienia ryb, polowania i identyfikacji dziko rosnących roślin nadających się do spożycia.
Obszary równinne lepiej nadają się do uprawy, ale z kolei bardziej są narażone na atak osób o złych zamiarach na przykład złodziei.

Do najważniejszych czynników samowystarczalności należą między innymi:

 • Dostęp do wody.
 • Dostęp do drewna do ogrzania.
 • Dostęp do światła słonecznego.
 • Możliwość prowadzenia uprawy roślin i hodowli zwierząt.
 • Solidne lokum (typu budynki, schrony, ziemianki).

DOM NA CZAS KRYZYSU.

Klimat.

Kadr z filmu Great shelter in the woods Bushcraft solo overnight, building shelter zrealizowanego przez Life in the Wild bushcraft and outdoors

Musimy sobie zdawać sprawę z różnych warunków pogodowych w różnych porach roku. Inaczej w miejscach bezpiecznego przetrwania przebiega nasze życie, gdy mamy ciepło, słońce, różnorodność dziko rosnących roślin. A inaczej w okresach zimowych, gdy jest chłód, zimny wiatr, śnieg.
Dlatego decydując, gdzie będą się znajdowały nasze bezpieczne schronienia musimy zastanowić się nad warunkami życia w nich w różnych okresach roku  i przy różnych warunkach pogodowych. W razie potrzeby powinniśmy przedsięwziąć odpowiednie działania mające na celu na przykład zmagazynowanie drewna opałowego, wykopanie studni i inne adekwatne przygotowania.

DOM NA CZAS KRYZYSU.

Obrona, ochrona.

Kadr z filmu Finishing out a $500,000 Luxury PLATINUM SERIES Doomsday Bunker zreazlizowanego przez Atlas Survival Shelters

Nawet w przypadku wyboru naprawdę odosobnionych lokalizacji naszego bezpiecznego schronienia mogą zaistnieć sytuacje, gdy będziemy zmuszeni do obrony siebie i bliskich. Na przykład wtedy, gdy odwiedzą nas złodzieje.

Gdy korzystamy ze schronień tymczasowych krótkoterminowych przy pojawieniu się zagrożenia można po prostu uciec lub ukryć się. W przypadku schronień długoterminowych, odpowiednio wyposażonych istnieje duże ryzyko że będą one dla innych „łakomym kąskiem”.

A zatem, wybierając lokalizację bezpiecznego schronienia należy się zastanowić, jak ona będzie bezpieczna i w jaki sposób będziemy mogli jej bronić.
Oto niektóre istotne elementy, które należałoby wziąć pod uwagę przy wyborze i przygotowywaniu miejsca bezpiecznego schronienia na czas nadzwyczajny.

 • Dobrze, gdyby schronienie było na wzniesieniu lub / i posiadało wysoko usytuowany punkt obserwacyjny.
 • Aby było możliwie dobrze zakamuflowane.
 • Ewentualnie otoczone naturalnymi barierami, takimi jak klif, rzeka, bagna.
 • Usytuowane na wzniesieniu z dobrym punktem widokowym.
 • W miarę możliwości otoczone ogrodzeniem, dobrze jakby z drutem kolczastym.
 • Posiadające urządzenia do obrony również do obrony osobistej na które nie koniecznie trzeba mieć pozwolenie.

Podsumowanie.

Bagaż ewakuacyjny ma swoje ograniczenia jeśli chodzi o ilość elementów, które można do niego zapakować. Aby móc przetrwać przez dłuższy czas powinniśmy przebywać w miejscu, które istotnie zwiększy nasze poczucie bezpieczeństwa. Do takich należy właśnie bezpieczne schronienie.
Już teraz w okresie względnego spokoju powinniśmy poszukiwać i wyposażać takie miejsca, abyśmy w momencie zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej natychmiast mogli przystąpić do realizacji planów ewakuacyjnych w celu dotarcia do niego i bezpiecznego w nim przebywania.

COPYRIGHT 2021