Mamy prąd, gdy jest awaria sieci centralnej.

Generatory prądu.

Zdarza się, że również w okresach spokoju i stabilizacji mamy do czynienia z przerwami w dostawie prądu. A wszyscy dobrze wiemy, że to na nim opiera  się niemal całe funkcjonowanie naszego domu. Od oświetlenia, poprzez lodówki, kuchenki, telewizory, komputery, telefony komórkowe, systemy alarmowe. I tak dalej. A co dopiero w czasach niepokojów i kryzysów, gdy przerwy w dostawach energii elektrycznej mogą trwać tygodniami. A zatem, sprawą najwyższej wagi jest odpowiednie przygotowanie się do takich sytuacji.

Kadr z filmu Top 10 Best Portable Inverter Generator 2021 Zrealizowanego przez Survival Gear.

Na początek powinniśmy sobie postawić pytanie o rodzaj awaryjnego zasilania elektrycznego, które powinniśmy mieć w domu.
Popularnym rozwiązaniem, zwłaszcza ostatnio jest korzystanie z jakiegoś rodzaju urządzeń do przetwarzania energii słonecznej. Ale niestety, nie jest to idealny wybór dla sytuacji nadzwyczajnych.
Co prawda pozyskiwanie prądu z paneli słonecznych może mieć miejsce po różnego rodzaju katastrofach, ale pod warunkiem że ogniwa nie zostaną uszkodzone lub zniszczone. Do tego, niestety w ten sposób pozyskuje się, tylko niewielką ilość energii. Trzeba wielu paneli, aby zrobić coś więcej, niż tylko naładować telefon komórkowy.
Zalecanym i wciąż najlepszym sposobem pozyskiwania dużej ilości energii elektrycznej jest korzystanie z GENERATORÓW PRĄDU.

Zakup i montaż paneli słonecznych wiąże się z dużymi kosztami początkowymi jak na ilość energii, którą one mogą wyprodukować. Natomiast generatory prądu wytwarzają sporą ilość energii przy niskich kosztach początkowych, ale przy dość wysokich kosztach użytkowych. Dotyczy to zwłaszcza większych generatorów, które będą w stanie dostarczyć energię dla całego domu.

Jednak uruchomienie przenośnego generatora na benzynę jest znacznie tańsze.

Ogranicza nas tylko dostępność do odpowiedniej ilości paliwa.

Posiadanie generatora prądu na benzynę dla sytuacji krótko i średnioterminowych jest godnym polecenia rozwiązaniem. Zabezpiecza ono bowiem przed sytuacją, gdy przy kilkudniowym braku prądu nastąpi wyłączenie krytycznej dla domu elektroniki.

Oczywiście związane to jest z posiadaniem odpowiedniej ilości paliwa. Jednak jego przechowywanie naprawdę nie jest trudne. Przecież magazynujemy i zabezpieczamy dostęp do wielu różnych rzeczy, dlaczego nie możemy tego robić z benzyną?

PRZECHOWYWANIE BENZYNY.

Źródło: baza wydawcy witryny

Benzyna jest najtrudniejszym paliwem do przechowywania przez dłuższy czas. Powodem jest jej lotność i palność. Dobrze również wiedzieć, że składniki, które pierwsze odparowują są najbardziej palne.
Ten element sprawia, że benzyny nie powinno się przechowywać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że zastosuje się stabilizator paliwa. Ale i w takim wypadku nie powinno się przekraczać 1 roku.
Benzynę należy przechowywać w zamkniętych, metalowych beczkach, które przy wlewach i korkach mają zastosowane metalowe uszczelki, będące nieprzepuszczalnymi dla oparów nawet przy wysokich temperaturach otoczenia.
Nie wolno magazynować benzyny, ani w domu ani nawet w jego pobliżu. Najlepiej to robić w miejscu nieco oddalonym, na przykład pod drzewem w cieniu lub w szopie, albo też w wolnostojącym garażu. Beczka powinna stać w pionie lub w poziomie z łatwym dostępem do wlewu.

Niemniej jednak, aby zachować odpowiednią jakość przechowywanej benzyny należy co jakiś czas wymieniać jej zapasy. Można to robić poprzez cykliczne korzystanie z tego paliwa na przykład przy koszeniu trawy, przy używaniu glebogryzarki, piły łańcuchowe i tak dalej. Ale po tym bezzwłocznie należy beczkę uzupełnić do pełna świeżą benzyną zakupioną do kanistra na stacji benzynowej.

Utrzymywanie beczki w stanie całkowitego napełnienia istotnie zmniejsza wielkość parowania paliwa. W ten sposób zawsze się ma pewność, że jest ono odpowiedniej jakości.

Istnieje też opcja zakopania  beczki w ziemi, co sprawi, że będzie ona niewidoczna, a benzyna chłodna. Jednak, beczkę przed zakopaniem należy pomalować kilkoma warstwami farby antykorozyjnej, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej rdzewieniu. Ale nawet tak zabezpieczoną beczkę należy wymieniać co kilka lat. Jej wlew powinien być na poziomie powierzchni ziemi.

PODŁĄCZENIE AGREGATU DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI.

Niezmiernie istotną sprawą w kwestii odpowiedniego korzystania z agregatu prądotwórczego jest jego podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.

Niestety, ale wiele osób wpada na pomysł wykonania kabla odprowadzającego wytworzoną w agregacie energię z wtyczkami (typ męski) po obu jego stronach i podłączeniem go do jednego z gniazdek w domu, a z drugiej strony do panelu w agregacie.

Teoretycznie może to zadziałać przy małym poborze prądu. Ale jako zasilenie np. całego domu jest niezmiernie niebezpieczne, bowiem kable dochodzące do gniazdek są zazwyczaj zbyt cienkie dla dużego przesyłu prądu, co może skutkować poważną awarią lub nawet pożarem.
W praktyce podłączenia agregatu powinien dokonać kwalifikowany elektryk. Może to być podłączenie w pełni automatyczne, gdzie w przypadku braku prądu agregat się sam włącza. I odwrotnie, gdy wraca centralne zasilanie sieci agregat się automatycznie wyłącza. Jednak nie jest to rozwiązanie najtańsze.
Drugą możliwością jest takie dostosowanie skrzynki bezpieczników, aby w przypadku braku prądu można było agregat podłączyć co prawda ręcznie, ale za to łatwo  i bezpiecznie.

Kadr z filmu Top 10 Best Portable Inverter Generator 2021 Zrealizowanego przez Survival Gear.

KORZYSTANIE Z GENERATORA PODCZAS PRZERW W DOSTAWIE PRĄDU.

Poniższy opis postępowania dotyczy rozwiązań, które nie są zautomatyzowane.

A zatem, gdy jest się pewnym, że mamy przerwę w dostawie prądu należy bliżej lub dalej domu przygotować agregat do uruchomienia (możemy mieć przygotowany długi kabel łączący agregat z naszą skrzynką bezpieczników). Należy przy tym sprawdzić poziom paliwa w baku i w razie potrzeby go uzupełnić.

Następnie powinno się uruchomić agregat i upewnić się, że dobrze działa przy normalnej prędkości roboczej. Wejść do domu i wyłączyć włącznik główny domu oraz wyłączyć wszystkie inne bezpieczniki.
Teraz należy połączyć kabel od agregatu ze skrzynką bezpieczników. Gdy to uczynimy, kolej na selektywne włączanie innych bezpieczników dla stosownych obwodów w instalacji domowej. Celem takiego włączania jest zoptymalizowanie działania agregatu.

Kadr z filmu Top 10 Best Portable Inverter Generator 2021 Zrealizowanego przez Survival Gear.
Kadr z filmu Top 10 Best Portable Inverter Generator 2021 Zrealizowanego przez Survival Gear.

WAŻNE:
Między włączaniem kolejnych bezpieczników należy odczekiwać około pięciu sekund, aby umożliwiać generatorowi dostosowywanie się do zwiększanego obciążenia.

Korzystnie z urządzeń o dużym poborze prądu należy monitorować. Równoczesne podłączenie kilku z nich może spowodować niewydolność agregatu i awaryjne jego wyłączenie. Dobrze mieć wcześniej przygotowaną rozpiskę, jakie odbiorniki prądu można używać jednocześnie.

UWAGI KOŃCOWE.

Generator może stanowić jeden z elementów, chociaż nie najważniejszy, domowego systemu zasilania awaryjnego. Warto mieć w zanadrzu inne urządzenia do pozyskiwania prądu na przykład małe turbiny wiatrowe, akumulatory, mniejsze lub większa panele słoneczne i tak dalej. To które z nich użyjemy zależy od mocy urządzeń będących odbiornikami oraz od celów jakie chcemy uzyskać. Przykładowo, gdy myślimy tylko o podświetleniu pomieszczeń za pomocą żarówek LED wystarczy skorzystać z akumulatora.

Kadr z filmu Top 10 Best Portable Inverter Generator 2021 Zrealizowanego przez Survival Gear.

COPYRIGHT 2021